Skurkeshow

Cecilie Winger tar med tilhørerne tilbake til gamle dagers Norge for å presentere tilhørerne for historiske forbrytelser og forbrytere.

Hvem var de?
Hvorfor ble de forbrytere?
Og hvordan ble de straffet?

Ved hjelp av fotografier, tegninger og fortellinger beveger vi oss tilbake i tid, til den gang Norge var et av Europas fattigste land. Vi får høre om noen av de verste forbryterne i Norgeshistorien.

Du kan lese mer om produksjonen her på Forfattersentrums nettsider.